Màster en
Química fina i polímers

Màster de 2 anys,
amb inici al mes de gener i 21 mesos de pràctiques en empreses

Les empreses subvencionen els alumnes amb el pagament de el cost de la matrícula i amb una retribució mensual durant el programa

Compatible amb un Màster oficial que dóna accés a estudis de Doctorat

1

Màster 100% professionalitzador.

2

Professorat universitari
expert i professionals
especialistes en l'àrea

3

21 mesos de pràctiques professionals i remunerades en empreses líders.

Sol·licita'ns més informació